Музичне виховання дітей молодшого шкільного віку

Музичне виховання дітей молодшого шкільного віку

Музичне виховання дітей молодшого шкільного віку

Подібні документи

Поняття, роль і значення музично-ігровий драматизації у навчально-виховному процесі початкової школи. Методика і результати формування музично-творчих здібностей молодших школярів у процесі цілеспрямованого навчання на уроках музики.

дипломна робота

Основи музично-ритмічного виховання. Формування музично-ритмічних навичок у процесі музичної діяльності у дітей дошкільного віку. Робота над музично-ритмічними рухами.

Визначення рівня музично-ритмічного розвитку.

Психолого-педагогічні аспекти роботи з дітьми молодшого шкільного віку. Вікові особливості молодших школярів. Музичне мислення і голосовий апарат дітей 7-10 років.

Зміст і форми позакласної виховної роботи в середній школі.

Роль і місце музики в побуті дитячого саду. Музичний супровід протягом дня. Музика та фізкультура. Музично-театральна діяльність. Вечори розваг, їх види і форми. Функції музичного керівника.

Музичне виховання в сім’ї.

конспект уроку

Поняття, методи і форми правового виховання в школі. Психолого-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку. Дослідження уявлень молодших школярів про права дітей і дорослих.

Розробка програми правового виховання учнів.

Музика в системі мистецтв. Специфіка музичного мистецтва. Музика і живопис. Музика та література.

Особливості викладання музики дітям молодшого шкільного віку. Загальна характеристика системи додаткової освіти школярів.

дипломна робота

Основні положення теорії ігрової діяльності в музичній педагогічній літературі. Психолого-педагогічна характеристика учнів молодшого шкільного віку. Застосування ігри для розвитку почуття ритму у зміст уроків музики в початковій школі.

Психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку, роль гри у їх розвитку. Характеристика та підходи до виховання молодших школярів. Роль гри у вихованні особистості. Принципи та ефективність дидактичної гри.

Підходи до розуміння гри.

Дидактична гра як засіб навчання молодших школярів. Роль дидактичної гри в розвитку розумових здібностей дітей. Поняття та види дидактичних ігор, методологічні основи їх організації та проведення.

Застосування ігор на уроках інформатики.

Психолого-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку. Критерії та рівні моральної вихованості молодших школярів. Використання методу етичної бесіди у вихованні моральних цінностей, спільна робота школи і сім’ї.

дипломна робота

Психолого-педагогічна характеристика молодших школярів із затримкою психічного розвитку. Аплікація як вид діяльності дітей шкільного віку. Емпіричне дослідження з розвитку естетичних почуттів школярів з ЗПР засобами аплікації.

дипломна робота

Особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку. Психологічні основи гри даної категорії дітей. Визначення значення гри в становленні, розвитку особистості молодших школярів із затримкою психічного розвитку.

Теоретичні основи виховання ощадливості молодших школярів. Практична робота з виховання ощадливості у дітей молодшого шкільного віку. Анкета на виявлення сформованості економічних уявлень у дітей молодшого шкільного віку.

Поняття і сутність гри. Види і функції ігор. Методологічна основа з підготовки та проведення ігор. Психологічні механізми впливу гри на молодших школярів. Прояв відносин молодших школярів в ігровій діяльності.

Сценарій гри "Буриме".

дипломна робота

Здібності як індивідуально-психічні властивості особистості дитини. Значення розвитку музично-сенсорних здібностей у дітей дошкільного віку. Основні музично-дидактичні ігри та посібники, які використовуються в музичній освіті дошкільнят.

Психологічні особливості молодшого шкільного віку. Класичний аналіз психології гри. Пізнавальна діяльність як умова розвитку молодшого школяра.

Розвиток пізнавальних ігор на уроці математики. Вікові особливості уваги у дітей.

Музично-естетичне виховання молодших школярів на уроках музики. Формування інтересу до народної музики. Інформаційні технології на уроках як засіб активізації інтересу до мистецтва. Використання різних видів музичної діяльності.

Історико-педагогічні передумови розробки методу проектів у галузі виховання, психолого-педагогічні основи його застосування. Суть екологічного виховання дітей. Апробація змісту проектної діяльності школярів молодших класів.

дипломна робота

Психолого-педагогічна характеристика дитини молодшого шкільного віку. Дослідно-пошукова робота з виховання толерантності у молодших школярів на прикладі МБОУ — ЗОШ № 168 м Єкатеринбурга. Заходи щодо формування толерантної поведінки у дітей.

Загальна характеристика навчальної та ігрової діяльності молодшого школяра. Класифікація ігр та характеристика їх основних видів. Виховний і навчальний потенціал ігрової діяльності.

Досвід застосування ігор у освітньому процесі початкової школи.

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!